Registrace na rok 2017

Vážení rodiče,
blíží se konec roku a s ním i registrace na rok 2017, kterou tentokrát doprovází řada změn. Pokud chcete, aby Vaše dítě bylo i nadále členem našeho střediska, věnujte proto prosím následujícím řádkům zvýšenou pozornost:

  • při platbě do 30. 11. 2016 činí výše registračního poplatku pro příští rok 500 kč;
  • při pozdější platbě (po 30. 11. 2016) se registrace navyšuje o 100 kč, její výše tedy činí 600 kč;
  • poslední možný termín platby je 31. 12. 2016. Při nezaplacení členského příspěvku do tohoto data nebude Vaše dítě nadále registrováno v klecanském skautském středisku!!
  • platbu prosíme proveďte na číslo účtu střediska: 263620658/0300
  • jako variabilní symbol je nutné uvést prvních 6 číslic rodného čísla dítěte (v případě platby za více dětí současně variabilní symbol nevyplňujte)
  • do poznámky k platbě uveďte celé jméno dítěte a číslo oddílu, kterého je Vaše dítě členem (tj. světlušky: 1. oddíl, vlčata: 3. oddíl, skauti a skautky: 13. oddíl, roveři a rangers: RS).

Děkujeme a doufáme, že se v příštím roce budeme scházet opět v hojném počtu.