Informace pro nováčky

Co je vlastně skauting?

Skauting je celosvětové výchovné hnutí, zabývající se výchovou jak dětí, mládeže tak i dospělých.

Skauting, to jsou dvě základní věci – dobrá parta a dobrá příležitost. Jednak skupina lidí, přátel, kamarádů – jednak příležitost žít život dynamicky a smysluplně. Skauting je celosvětově největší výchovné hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a dělat věci společně a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň zábavou, hrou – a zároveň způsobem, jak poznávat nové věci.

Skautské hnutí existuje ve 216 zemích a teritoriích světa, má přes 40 milionů členů a je tedy největší mezinárodní organizací pro děti a mládež.

více podrobnějších informací na: www.verejnost.skaut.cz 

Co má společného Junák se skautingem?

Junák je název české skautské organizace. Junák má střediska zabývající se výchovou dětí a mládeže po celé České republice. I u nás v Klecanech je středisko.

Více infomací o našem středisku, schůzkách:

Naše středisko funguje s přestávkami díky politickým problémům od roku 1936. Po revoluci bylo znovu obnoveno v roce 1989.

Od té doby fungují dva hlavní oddíly. Oddíl dívčí – Ještěrky a oddíl chlapecký.

.

 

 

 

 

 

Co musím udělat, abych mohl být skautem nebo skautkou?

Stačí přijít podívat se na naše schůzky. Holky se schází pravidelně každý pátek od 17 do 19 hodin a kluci každý pátek od 17 do 19 hodin.

Skautský srub, kde vše probíhá najdete na konci ulice Československé armády, naproti Obalovně. Srub máme na konci zámecké zahrady. U vrátek vedoucích do našeho vchodu se nachází malá kaplička s pannou Marií a Ježíškem.