Přihláška do organizace + registrace na rok 2018

Vážení rodiče,

aby Vaše dítě mohlo i v roce 2018 chodit do oddílu, odevzdejte prosím do konce roku vyplněnou přihlášku.

Přihláška do Junáka

Do konce listopadu je potřeba uhradit registrační poplatek
– při platbě do 30. 11. 2017 činí výše registračního poplatku pro příští rok 500 kč;
– při pozdější platbě (po 30. 11. 2017) se registrace navyšuje o 100 kč, její výše tedy činí 600 kč;
– poslední možný termín platby je 31. 12. 2017.

Při nezaplacení členského příspěvku do tohoto data nebude Vaše dítě nadále registrováno v klecanském skautském středisku, a nemůže tedy navštěvovat schůzky svého oddílu.
– platbu prosíme proveďte na číslo účtu střediska: 263620658/0300
– jako variabilní symbol je nutné uvést prvních 6 číslic rodného čísla dítěte (v případě platby za více dětí současně variabilní symbol nevyplňujte)
– do poznámky k platbě uveďte celé jméno dítěte a číslo oddílu, kterého je Vaše dítě členem (tedy 1 / 3 / 13 / RS).